Miksi Ytyä-tapahtuma tulee?

Slush-tapahtuman yhteydessä 1.12.2016 pidettiin kick off –tilaisuus yhteiskunnallisten yritysten tilasta, tarpeista ja kehitystrendeistä. Jo vuotta ennen pidettiin vastaava tapahtuma Slushin yhteydessä, jossa luotiin pohjaa myös jatkon vuosille. Me TIEKE ry:ssä otimme kopin asiasta ja jatkon suuntaamisesta. Jo ensimmäiseen tapahtumaan saimme mukaan alan vaikuttajia, yrityksiä ja organisaatioita lähes 50 osallistujan voimin. Aamupäivän workshopista saimme esiin vahvat suuntaviivat sille, että yhteiskunnallistesti ajattelevien ja liiketoimintaansa yhteiskunnallisesti suuntaavien yritysten aika on nyt.

Maassamme on merkittävä määrä yhteiskunnallisesti toimivia yrityksiä, jotka jakavat vähintään puolet voitostaan yhteiskunnalliseen hyvään. Samalla tutkimukset osoittavat, että työikään tulevien nuorten arvomaailma suuntautuu siihen, että omalla työllä halutaan olevan isompaa merkitystä yhteiskunnallisesti.

Tapahtumassa heräsikin kysymys siitä, onko yhteiskunnallinen yrittäjyys tulevina vuosina vahvasti nousussa oleva yritysmuoto joihin nuoret kyvyt haluavat työllistyä.

Millaiset tekijät sitten antavat kriteerit yhteiskunnallisille yrityksille?

  • Yrityksen tarkoitus on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia
  • Suurin osa voitosta käytetään yhteiskunnallisen tavoitteen edistämiseen
  • Liiketoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys

Tällaisen avoimen, hyvää edistävän yrityksen arvopohjaan työelämään kasvava sukupolvi haluaa sitoutua. Jo tällä hetkellä yhteiskunnallistesti toimivien yritysten liikevaihto maassamme lähentelee yhteenlaskettuna 4 miljardia euroa. Kyse on siis merkittävästä osasta suomalaista yrityselämää. Ja arvomaailman tutkimusten mukaan tälle ideologialle on yhä kasvavassa määrin kysyntää työmarkkinoilla.

Jos siis 92 % Y-sukupolvesta näkee, ettei liikevaihto ole yrityksen menestyksen ainoa mittari, jotakin perustavaa arvomaailman muutosta olemme läpikäymässä. Samalla kuluttajista 85 % arvostaa yrityksiä, jotka tekevät toiminnallaan hyvää. Kun arvopohja liikkuu näin vahvasti kohti kestävää kuluttamista, hyvän tekemistä ja työn uutta merkityksellisyyttä, ei tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja sille, että yritysten liiketoimintamallit tulevat vastaamaan sekä kuluttajien että työntekijöiden arvomaailman muutoksiin tulevina vuosina.

Näistä kehityspoluista on syntynyt Ytyä – joka on isompi ja vahvempi monen toimijan yhteinen ponnistus. Näytetään yhdessä, että yhteiskunnallisesti suuntautuvien yritysten ja tällaisen arvopohjan aika on NYT.

Teksti: Katri Tanni, TIEKEn ajatuspajan takoja