Profiloi yrityksenne hyvään – arvoa teille, asiakkaille ja sidosryhmille!

Aika moni yritys miettii, miten erottua palveluntarjoajien joukosta. Mistä löytyy parhaat työntekijät tai miksi he tulisivat juuri meidän yritykseen töihin? Jos tätä missiota miettii asennemuutoksen näkökulmasta, yrityksellä on mahdollisuuksia valita sellaisia reittejä, joilla on suuri vaikutus erottautumiseen sekä työmarkkinoilla että asiakkaiden silmissä.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja suuntautuminen ovat vahvoja vaihtoehtoja, joissa arvomaailma liittyy mukaan tehokkaalla tavalla.

  • Mitä jos juuri te olette se yritys, joka tekee hyvää?
  • Mitä jos juuri te saatte aikaan asiakkaissa ja työmarkkinoilla emootioita, jotka ovat vahvempia vaikuttajia kuin tarjousdokumentissa kuvattu hinta?
  • Mitä jos teidän yrityksen profiili vetoaisi enemmän kuin kilpailijan uusi brändiuudistus tai kilpailijatyöpaikan rekryilmoituksen 100 lupausta?

Työtä tutkinut professori Juha Siltala toi esiin jo viisi vuotta sitten, että nuoret työntekijät haluavat työltä muutakin kuin rahaa: työllä pitää olla merkitystä ja tarkoitusta. Professori Juha Siltalan mukaan työn arvon uusi määrittely on paikallaan. Mittarina ei pitäisi olla sijoituksen tuottama korko, vaan työn tarpeellisuus. (yle.fi 30.3.2012)

Juha Siltalan tutkimuksen mukaan ns. Y-sukupolvi eli vuosina 1980-95 syntyneet pitävät työssään tärkeimpänä sen sisältöä pelkän rahan sijaan. He luovat vuonna 2030 noin puolet Suomen työvoimasta.

Olisiko teidän yrityksen aika osoittaa olevanne mukana arvomaailman muutoksessa?

Ytyä-tapahtumassa kohtaavat kaikki ne, jotka tästä ovat kiinnostuneet – ilman turhia määritteitä, rajauksia, arvomerkkejä tai kriteereitä.

Lähde osoittamaan teidän yrityksenne asennemaailmaa ja katso paketit joilla haluat olla mukana!

Yhteiskunnallinen yritys – kerro osaamisestasi isolle joukolle yhdellä kertaa >>

Näytteilleasettaja – hyödynnä sekä imagohyöty että liiketoimintamahdollisuudet >>